wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Cybertech Polska Sp. z o.o.
  ul. Dmowskiego 62/22
  60-204 Poznań
  NIP: 7792530035
 • E-mail:sklep@cyber-tech.pl
 • Telefon695 993 773
  61 623 14 06
Cennik
Pobierz cennik PDF

Regulamin

I. Informacje ogólne
Właścicielem sklepu internetowego sklep.cyber-tech.pl jest firma
Cybertech Instalacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Romana Dmowskiego 62/22 o numerze NIP: 7792508171, REGON 384069557, KRS: 0000798497.
Na potrzeby regulaminu sklep internetowy sklep.cyber-tech.pl zwany jest dalej sklepem lub właścicielem a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podmioty gospodarcze rejestrujące się i robiące zakupy w sklepie Klientem.

W celu rejestracji w sklepie wymagane jest:
- prowadzenie aktywnej działalności gospodarczej.
  Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej.
Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej prosimy o nierejestrowanie się w naszym sklepie.

- posiadanie adresu e-mail
- akceptacja plików cookies

II. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem, danych osobowych w sklepie internetowym jest  Cybertech Instalacje Sp. z o.o.
2. Klient zakładając konto w sklepie internetowym sklep.cyber-tech.pl podaje swoje dane dobrowolnie.
3. Cybertech Instalacje Sp. z o.o. przetwarza dane Klienta na potrzeby realizacji zamówienia, udostępniając je takim podmiotom jak firmy kurierskie.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych na stronie Sklepu. Powierzone nam dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

III. Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą sklepu internetowego lub e-mailem.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 12.00 będą zrealizowane następnego dnia roboczego.
4. Złożenie zamówienia przez klienta potwierdzone jest wiadomością elektroniczną e-mail wysłaną automatycznie przez sklep. Wiadomość ta stanowi informację o wpłynięciu zamówienia do systemu sklepu.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Cybertech Instalacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Klienta.
6. Klient ma prawo do zmiany złożonego zamówienia przed jego realizacją informując o tym fakcie podmiot telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail wysłaną na adres info@cyber-tech.pl
7. Klient dokonując zamówienia oświadcza, zaznaczając wymagany "checkbox", iż w myśl Art. 3855 Kodeksu Cywilnego, zakup ma charakter zawodowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Opisy towarów i zdjęcia
1. Zdjęcia oraz rysunki towarów są poglądowe, w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego, jednak nie ma to wpływu na jakość oraz funkcjonalność towaru.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w sklepie internetowym dotyczące parametrów technicznych podawanych przez producentów.
3. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.

V. Dostawa i odbiór towaru
1. Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony pod wskazany adres poprzez firmę kurierską.
2. Koszt dostawy szczegółowo określony jest w dziale 7. „Koszty zapakowania oraz przesyłki” niniejszego regulaminu.
3. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym, iż zamówienie zostało już zrealizowane.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

VI. Ceny produktów
1. Ceny podane w sklepie internetowym sklep.cyber-tech.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz jednocześnie brutto.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie sklep.cyber-tech.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
3. Cena podana przy produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.

VII. Koszty zapakowania oraz przesyłki
1. Do zamówień poniżej 5000zł netto doliczany jest koszt wysyłki kurierem w wysokości 20zł netto w przypadku płatności proforma lub z odroczonym terminem płatności.
2. W przypadku wysyłki za pobraniem doliczany jest dodatkowo koszt wysyłki w wysokości 16zł netto.
Łączny zryczałtowany koszt wysyłki za pobraniem wynosi 36zł netto.

VIII. Formy płatności
1. Realizujemy płatności za pobraniem, przedpłata na konto bankowe lub z odroczonym terminem płatności wyłącznie dla firm współpracujących w sposób ciągły.

IX. Reklamacje i zwroty
1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez Cybertech Instalacje Sp. z o.o. faktura VAT, którą klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
2. Uwagi dotyczące jakości sprzedawanych produktów, niezgodności faktury ze stanem faktycznym prosimy zgłaszać w formie pisemnej.
3. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy Cybertech Instalacje Sp. z o.o. wraz z opisem. Odesłany produkt nie może być zniszczony. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie ustawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności.
5. Zwrotu wadliwych towarów prosimy dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu.
6. Reklamacje ilościowe i niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż 7 dni od otrzymania przesyłki.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
8. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie w ramach wymiany na wyższy model.

X. Postanowienia końcowe
1. Cybertech Instalacje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga,, nazwy marek etc.), materiały graficzne podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskimi są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie do celów informacyjnych.
4. Nazwy produktów oferowanych przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej".
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2021r.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl